WNAAD - De narcist bestaat niet!


Ik ben het zat om overal het woord 'narcist' te lezen of te horen.
Want 'de narcist', die bestaat niet! Ik leg het je uit in mijn boek Sextortion Op het spoor, maar het is heel simpel. Niemand is hetzelfde. Iemand die lijdt aan narcisme, heeft een persoonlijkheidsstoornis. Dat kan een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn, maar ook een combinatie van meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Denk aan een narcistische borderlinestoornis bijvoorbeeld. Daarom bestaat 'de borderliner' niet en 'de psychopaat' ook niet!
Zo dat is eruit.

Op deze eerste dag van juni is het de hele dag 'World Narcissistic Abuse Awareness Day' (WNAAD). Daarom mag een blog van mijn hand natuurlijk niet ontbreken, want de gevolgen van narcistisch misbruik zijn onderkend, onderschat en worden lang niet altijd herkend. We hebben het over psychisch misbruik, emotionele chantage, geestelijke manipulatie. Misbruik hoeft niet altijd fysiek te zijn. Dat maakt het herkennen niet alleen lastig, de pleger van deze vorm van geweld wordt door anderen vaak gezien als 'charmant', 'tof', 'relaxed', 'aardig' en bedenk zelf maar nog meer leuke synoniemen.

Want mooie woorden uitspreken, daar zijn mensen (m/v) die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis goed in. Het zich mooi, lief en aardig voordoen. Ze zijn het niet. Er is sprake van een diep innerlijk lijden en de enige manier waarop ze daar zelf mee kunnen dealen is door anderen pijn te doen. Te kleineren, te manipuleren, te willen domineren, te controleren, onderuit te halen en ja, zelfs te proberen om bewust twijfel te zaaien en iemand in verwarring te brengen. Gaslighting heet dat. Liegen en bedriegen? Mensen zwartmaken achter hun rug om? Koud kunstje voor iemand die lijdt aan zo'n stoornis. 

Je kunt het je nauwelijks voorstellen als je er nooit mee te maken hebt gehad. Toch kunnen de gevolgen desastreus zijn voor slachtoffers, het werd ook bijna mijn ondergang. Ik schrijf erover in mijn boek. Bijna, want het is mij gelukt om te herstellen van narcistisch misbruik, al heeft dat wel een jaar of drie geduurd. Wat heb ik me een loser gevoeld. Hoogbegaafd en dan niks doorhebben? Ik weet inmiddels dat het niets te maken heeft met intelligentie, het kan iedereen overkomen. Hoogsensitief en nooit wat gemerkt? Jawel, ik heb vaak genoeg aangevoeld dat iets niet in de haak was en dan of alles weggewuifd, met de mantel der liefde bedekt, of met twee grote voeten getrapt in de gladde praatjes van de ander. Want daar zijn ze een meester in. En ook dat heb je niet door.

Zo'n proces gaat heel geleidelijk. Als een spin die dunne draden spant om zijn slachtoffer, vervolgens vergif inspuit en zijn slachtoffer verlamt daardoor. Letterlijk. Uit het veld geslagen, verdoofd. Ik heb me gevoeld alsof elke cel in  mijn lijf vernietigd was. Eerst ben je zo verward dat je het zelf niet eens kunt geloven dat het je overkomen is. Vervolgens vraag je je af of het je écht wel overkomen is of dat je de dingen verkeerd ziet. Ik ben op onderzoek uitgegaan. Grondig onderzoek en heb me bij laten staan door deskundigen. Als je geen kwaad in de zin hebt, dan is het gewoon bijna niet te bevatten dat diegene waar je eerst zo van hield van binnen zo'n slecht en vooral beschadigd mens is. 

Triest? Ja, maar zie maar eens uit dat web te komen. De schaamte, de angst, het besef dat je jaren in een luchtbel hebt geleefd terwijl je dacht dat er sprake was van liefde. Het is 100 keer makkelijker om iemand te misleiden dan je te beseffen, te realiseren en in te voelen dat je misleid bent. Dat doet vreselijk veel pijn. Inmiddels weet ik waarom andere mensen gewetenloos misbruik van iemand kunnen maken. Iemand die lijdt aan een narcistische of meervoudige persoonlijkheidsstoornis, die is niet in staat om lief te hebben. De empathie ontbreekt. Hebben ze dan geen gevoel? Jawel, als het dingen betreft die henzelf raken, dan voelen ze pijn, waardoor het soms lijkt alsof ze empathisch vermogen hebben. Lijkt. Een spin heeft ook geen empathisch vermogen. Alleen een overlevingsdrang en gif in zich, maar heeft wel voeding nodig om te kunnen blijven leven.

Als je het zelf nauwelijks kunt bevatten, hoe kunnen de mensen om je heen dat dan? Wat het extra moeilijk maakt is dat je vaak niet geloofd wordt door de omgeving. Vooral als mensen de ander kennen als de aardige, charmante, vriendelijke, succesvolle en ach, vul maar weer alle synoniemen aan. Voor sommige mensen is het ook moeilijk, vooral als je niet bekend bent met de materie of als ze geen partij willen trekken. Je vraagt niet om partij te trekken, je vraagt om gehoord te worden, maar dat blijkt in de praktijk vaak lastig. Mensen vullen zelf dingen in. Luisteren en doorvragen zou beter zijn voor een slachtoffer van narcistisch misbruik, maar je kunt het de ander niet kwalijk nemen. Toch wordt te vaak weggekeken door de omgeving. Wegkijken is makkelijker, dan hoef je de waarheid niet onder ogen te zien. Daarom is bewustwording van de problematiek zo belangrijk. 

Daarentegen, degenen die zelf ook met een dergelijke persoonlijkheidsstoornis kampen, zullen jou verwijten dat je je eigen waarheid hebt, dat je jezelf eens een spiegel voor moet houden, dat je liegt, dat je ze niet allemaal op een rijtje hebt, dat je dingen verzint. En ze zullen niet schromen om vooral tegen heel de buitenwereld te verkondigen dat je een borderliner bent, psychisch in de war bent, dat je een narcist bent. Daarom vraag ik met dit blog aandacht voor  psychopathisch/narcistisch misbruik. Ik roep ieder op om zaken niet gelijk voor waarheid aan te nemen als iemand verschrikkelijke dingen zegt over iemand anders.

Ik ben hier inmiddels ongevoelig voor geworden. Juist door het zwijgen te doorbreken kijk ik naar de mensen die er nog altijd voor me zijn. En soms loop je nu eenmaal tegen muren op als je al durft te spreken. Laat je daardoor niet van de wijs brengen en spreek er juist over! Net zolang totdat je mensen spreekt die jou wel geloven, die lief voor je zijn en die je opvangen als je denkt dat het nooit meer goedkomt. Het komt goed. Het lukte mij met FEACH®, een methode die ik heb ontwikkeld waardoor ik nu met al mijn kennis en ervaringen anderen help die nog in het web verstrikt zitten of proberen om daaruit te komen. Als expert in manipulatie en gecertificeerd vertrouwenspersoon, signaleer ik bij veel mensen dat zij met dezelfde vragen zitten als die ik had. "Had ik maar eerder gesproken", denk ik weleens, maar dat is achteraf. Ik kan het alleen niet vaak genoeg benadrukken dat het juist goed is om erover te spreken. Het helpt je in je herstel. 

Maar wat is het moeilijk als je jezelf volledig kwijt bent, als je gedesoriënteerd bent en nog volledig van slag bent en nauwelijks kunt bevatten in wat voor gevaarlijke situatie je zit of zat. Bedenk dat angst je slechtste drijfveer is en niemand heeft het recht om een ander zo te manipuleren en om te proberen iemand geestelijk kapot te maken. Vaak ook met ernstige fysieke klachten tot gevolg. Soms blijvend, soms niet. Dat heeft alles te maken met de veerkracht van het brein. Maar waar haal je die veerkracht vandaan als je niet weet waar je het zoeken moet? Uit FEACH® en daar spreek ik over. 

Misschien helpt het om mijn boek te lezen, want aan de hand van storytelling neem ik je mee in de wereld van narcistisch misbruik. Is het wel narcistisch misbruik als ik in het begin van di
t blog schreef dat de narcist niet bestaat? Daar gaat het over in mijn boek. Over de combinatie van persoonlijkheidsstoornissen. Een ongeval komt ook nooit alleen. Kennis is macht, inzicht is bewustwording. Dat helpt om je veerkracht terug te krijgen, om te herstellen. Die veerkracht heb je nodig om jezelf te wapenen tegen zulke enge mensen, maar ook om ze te vergeven voor hun daden. Want iemand die zo innerlijk lijdt, die kan er feitelijk niks aan doen dat hij of zij zo is. 

Vergeven is iets anders dan vergeten. Vergeten doe je het nooit, maar het is aan jou de keuze hoe je daarmee omgaat en vergeven doe je in de eerste plaats voor jezelf. Uit liefde. De kracht van echte liefde komt uit het hart. Wanneer we liefde delen vanuit ons hart met anderen, dan vermenigvuldigt de liefde zich. De kracht van liefde zit hem vooral in het sleutelwoord 'vergeving'. Kijk niet achterom, kijk naar wat je hebt en kijk vooruit. Het verleden, hoe afschuwwekkend ook, kan er juist voor zorgen dat jou zoiets in de toekomst nooit meer zal overkomen. 

De narcist, de borderliner, de psychopaat, ze bestaan niet. Daarom is het goed dat WNAAD bestaat. En FEACH®, je moet ergens een begin maken en alle verandering begint bij jezelf. Als ervaringsdeskundige durf ik dat gerust te stellen na al die jaren. Misschien moet je eerst mijn boek lezen om een beetje te begrijpen waar ik het over heb. Dan komt het herstel daarna wel. Te beginnen met het onthouden van deze zin: "Als iemand die lijdt aan een (meervoudige) persoonlijkheidsstoornis bij jou voeding komt halen ... stuur hem of haar dan maar lekker naar de supermarkt!"

Mijn boek Sextortion Op het spoor is te bestellen via deze link. Bedenk dat je niet alleen bent. Praat erover. Ik spreek me ook uit en binnenkort ga ik daar in mijn podcasts ook aandacht aan besteden. Als je wilt, volg me dan via mijn nieuwsbrief. Alleen samen kunnen we de bewustwording vergroten en daardoor de kans op herhaling voorkomen.

Een reactie posten

My Instagram

Copyright © Organisatiebureau KVPS