Privacybeleid

Privacybeleid van Organisatiebureau KVPS

Organisatiebureau KVPS, waarvan Uitgeverij KVPS een medehandelsnaam is

gevestigd te:

Narcisstraat 16, 3295 RG ’s-Gravendeel, Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Organisatiebureau KVPS
Narcisstraat 16
3295 RG 's-Gravendeel
The Netherlands

Websites:
www.kikischeepens.nl
www.sextortionboek.nl
www.feach.nl
www.mooiemensenpodcast.nl 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24329067

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Organisatiebureau KVPS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type
• Indien van toepassing: uw bedrijfsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die KVPS verwerkt
Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers/cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders en/of voogd. KVPS kan online niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonlijke gegevens over kinderen beneden de 16 jaar oud verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er door KVPS zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kiki@kikischeepens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag KVPS persoonsgegevens verwerkt
KVPS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van nieuwsbrieven (uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven)
• Om u te kunnen bellen, e-mailen, schrijven of een ander digitaal bericht te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om u te informeren over wijzigingen van onze producten of het dienstverleningsaanbod
• Om u de mogelijkheid te bieden een online contactformulier in te vullen
• Om goederen bij u af te leveren
• KVPS verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting is, zoals het bewaren en verwerken van gegevens die KVPS nodig heeft ten behoeve van belastingaangiftes.
• Om u te vragen om een testimonial of beoordeling te schrijven wanneer u gebruik heeft gemaakt van één of meerdere diensten van KVPS.

Geautomatiseerde besluitvorming
KVPS neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KVPS) tussen zit.

Hoe lang KVPS persoonsgegevens bewaart
• Uw (bedrijfs)naam en persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, mailadres, bestelnummer, factuur, creditnota, de door u aangevraagde offertes of afgenomen diensten) worden bewaard vanwege wettelijke verplichtingen naar de Belastingdienst.
• Uw N.A.W.-gegevens, persoonlijke gegevens en/of bedrijfsgegevens worden net zolang bewaard als dat u cliënt blijft van KVPS, of vanwege wettelijke verplichtingen. Als u aangeeft uw N.A.W. en/of bedrijfsgegevens te willen laten verwijderen, dan worden uw ordergegevens alleen bewaard voor de wettelijke termijn vanwege belastingtechnische verplichtingen. Wilt u uw (bedrijfs)gegevens laten verwijderen? Neem dan contact op via: kiki@kikischeepens.nl
• Mailberichten, SMS-verkeer en correspondentie, worden door KVPS bewaard op basis van gerechtvaardigd belang.
• Als u een abonnement heeft op de nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming net zolang totdat u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.
• Gegevens rondom fraude bewaren we zolang als dat het wettelijk nodig is.
• Telefoongesprekken nemen wij niet op. Per telefoon ingesproken berichten worden alleen bewaard op basis van gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
KVPS verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Pedicurepraktijk KVP verstrekt alleen uw persoonlijke gegevens aan derden na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die KVPS gebruikt

KVPS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KVPS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u via een banner geïnformeerd over deze cookies. Daarin hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/
Het bovenstaande is niet van toepassing voor de website
www.feach.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KVPS.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming schriftelijk verzoeken via: kiki@kikischeepens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-bewijs), uw paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie op uw verzoek, uiterlijk binnen vier weken na het ontvangen van uw verzoek

Als u een klacht heeft, dient u deze eerst schriftelijk aan KVPS te melden, alvorens u een klacht in kunt dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KVPS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met kiki@kikischeepens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

(Het privacybeleid van Organisatiebureau KVPS is voor het laatst aangepast op: 21 juli 2024.)


My Instagram

Copyright © Organisatiebureau KVPS